1.
Hendrickx ME, Hastings PA. Ecological data for Myxine circifrons Garman, 1899 (Myxiniformes: Myxinidae) in the gulf of California, Mexico. RH [Internet]. 15 de enero de 2017 [citado 30 de noviembre de 2022];17(3):273-6. Disponible en: https://hidrobiologica.izt.uam.mx/index.php/revHidro/article/view/1005