Segura-Puertas, L., Orduña-Novoa, K., & Heimer de la Cotera, E. (2017). Further observations on the strobilation of the coronate scyphozoan Linuche unguiculata (thimble jellyfish). HIDROBIOLÓGICA, 18(1), 49-52. Recuperado a partir de https://hidrobiologica.izt.uam.mx/index.php/revHidro/article/view/878